+31 6 285 422 58 info@impaqt-zorg.nl

Maatwerk

Heeft jouw organisatie een vraagstuk en ben je op zoek naar dè oplossing? Wij kijken graag met je mee naar wat er nodig is om de organisatie of medewerker met impaqt in beweging te krijgen naar een oplossingsrichting. Samen naar een gezamenlijk doel, start met een vrijblijvend intakegesprek! 

Hieronder een aantal voorbeelden van reeds afgeronde maatwerk trajecten. 

 

Voorbeeld 1, coachingstraject

Van een zorgaanbieder kregen we een verwijzing van een medewerker met coördinerende taken. Samen met de medewerker werd een analyse gemaakt resulterend in een gedetailleerd beeld van de huidige situatie, persoonlijkheidsprofiel en drie concrete toekomstdoelen. Samen werd toegewerkt naar een concreet plan van aanpak dat handvaten gaf aan de medewerker. Daarna vonden tijdens de uitvoering begeleidingsbijeenkomsten plaats d.m.v. gesprekken met Impaqt. Na een periode van drie maanden vond de eindevaluatie plaats met de leidinggevende. Citaten na afloop van het traject:

“Ik ben minder aan het oppakken, het lukt me om minder op anderen te reageren en ik ben me veel bewuster van mijn gezichtsuitdrukking”.

Voorbeeld 3, teambegeleiding

Impaqt werd geconsulteerd door een leidinggevende van een zorgorganisatie. In de betreffende casus maakte Impaqt een uitvoerige analyse en plan van aanpak voor de teamontwikkeling, overlegstructuren en leiderschapstraject.

Het plan omvatte een drietal speerpunten voor het team en drie voor de leidinggevende die goed op elkaar aansloten. Aan elk speerpunt werden vervolgens concrete vervolgacties gekoppeld die middels een begeleidingstraject door Impaqt gevolgd zijn. Aan het einde van het traject was er een duidelijke nieuwe overlegstructuur, aangepaste werkafspraken en had elk teamlid zicht op de speerpunten en bijhorende acties.

 Voorbeeld 2, coachingstraject

Impaqt werd geconsulteerd om een traject te starten met een zorgmedewerker. Samen met de medewerker werd een analyse gemaakt resulterend in een gedetailleerd beeld van de huidige situatie en het persoonlijkheidsprofiel. Met de medewerker werden drie concrete toekomstdoelen vastgesteld. Samen werd toegewerkt naar een concreet plan van aanpak dat handvaten gaf aan de medewerker. Tijdens de uitvoering van het plan van aanpak door de medewerker in de praktijk vonden begeleidingsbijeenkomsten plaats d.m.v. gesprekken met Impaqt.

Medewerker “Het klopt precies wat je zegt, dit ben ik! Van de actiepunten die we gekoppeld hebben aan de doelen vind ik de eerste twee doelen het minst spannend. Ik ben ervan overtuigd dat me dit lukt. Het derde doel is een uitdaging voor me, ik zie er tegen op”.

Voorbeeld 4, teambegeleiding

Impaqt werd ingezet voor teambegeleiding bij een team in een kleinschalige woonvoorziening. De woonvoorziening bestond al jaren, er waren inmiddels veel personele wisseling geweest, er waren onderlinge irritaties ontstaan en er was sprake van energielekken zoals de medewerkers het zelf omschreven. Middels een gefaseerd traject stonden we opnieuw stil bij de visie, werden speerpunten geanalyseerd met het team en kwam het tot een concreet een plan van aanpak dat door het team werd gedragen. Zo werd een succesvol veranderproces op gang gebracht.

 

  Make an Impaqt!

Voorbeeld 6, maatwerk scholing

Voor een zorgaanbieder werd een maatwerk scholing gemaakt. Via persoonlijke gesprekken met de teammanager vond vraagverheldering plaats rondom een complexe zorgcasus. Vervolgens ontving Impaqt een casus beschrijving van het betreffende zorgteam. Op basis van de exacte vraag werd een trainingsvoorstel geformuleerd. De zorgaanbieder gaf vervolgens opdracht voor een drietal maatwerktrainingen “Complexe communicatie en interactie met naasten in de zorg”.

“De training heeft me enorm geholpen. Op sommige punten ben ik bevestigd dat ik een goede aanpak heb, andere dingen waren compleet nieuw voor me en hier kan ik echt iets mee!”.

Voorbeeld 5, maatwerk scholing

Voor een andere zorgaanbieder werd een maatwerk scholing gemaakt. Middels contact met teamleden vond aanvullende vraagverheldering plaats. Hierdoor kon op basis van de exacte vraag een trainingsvoorstel worden geformuleerd. De zorgaanbieder gaf vervolgens opdracht voor een maatwerktrainingen van een dagdeel “Communicatie en interactie binnen het zelfstandige team”. Het betrof een team van 10 personen. Hierbij werd tevens met een acteur gewerkt.

“Om de stof meteen in de praktijk toe te passen met de acteur vond ik spannend, maar ik heb er enorm veel van geleerd”.