+31 6 285 422 58 info@impaqt-zorg.nl

Coaching

Hulp bij vraagstukken of problemen in uw (zorg)bedrijf. Lees hoe Impaqt u kan helpen.
Boek een coachingsgesprek

Hoe coaching u kan helpen
Impaqt kan u helpen bij vraagstukken of stagnatie rondom uw zorgteams of individuele medewerker. Door een methodische aanpak komen we snel tot de kern en gerichte begeleidingsstappen. We maken gebruik van zelfreflectie bij uw medewerker en werken stevig aan probleemeigenaarschap. Bij functioneren en ontwikkelingsvraagstukken hanteren we het GAP-analyse model. Bij balans en herstel vraagstukken werken we met het model van Positieve Gezondheid. Impaqt heeft meerdere gecertificeerde trainers met zeer ruime ervaring in de zorg. Impaqt is aangesloten bij het landelijk platform Testlokaal en kan gebruik maken van persoonlijkheidstests bij de analyse.

 

Verandervraagstukken in organisaties

Effectief organiseren

Problemen in kleine zelfstandige team

Interactieproblemen tussen organisatie, cliënten en naasten

Positieve Gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit

Dit is onze werkwijze:

eerste gesprek 

Deze vindt plaats in een vrijblijvende afspraak waarin een eerste vraagverkenning en ‘probleemverheldering’ plaatsvindt. Dit kan d.m.v. een tweegesprek, maar ook een driegesprek waar uw leidinggevende aansluit.  We bespreken samen uw toekomstdoel óf helpen u dit duidelijk te krijgen.

Analyse

In de start van het traject maken we samen een uitgebreide vraag- en doelanalyse en bespreken we ideeën voor het mogelijke Plan Van Aanpak (PVA). Er wordt een ‘Gap analyse’ gemaakt. Dit is een methode waarbij de huidige (IST) en wenselijke (SOLL) situatie in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt ook de ‘Gap’ (kloof) duidelijk die overbrugd moet worden om van de huidige naar de wenselijke situatie te komen. Om de ‘kloof’ tussen de huidige en wenselijke situatie zo succesvol mogelijk te overbruggen is het belangrijk dat de door Impaqt voorgestelde werkwijze past bij u als persoon. Om dit te realiseren wordt in deze fase gebruik gemaakt van tests waarvan de testresultaten ons dichter bij een haalbaar PVA brengen..

uwTerugkoppeling

In deze afspraak wordt het PVA inhoudelijk besproken. Eventuele onduidelijkheden worden uitgelegd. Doordat in de analyse zorgvuldig is gekeken naar een optimale aansluiting bij u als persoon biedt het PVA optimale kansen voor werkelijke verandering in de voorliggende situatie. Speerpunten en uitvoeringsdetails krijgen uitvoerig aandacht in de terugkoppeling. We begeleiden u verder als u aan de slag gaat met uw veranderstappen. 

Oplevering 

U ontvangt het definitieve PVA. Wat hierin beschreven staat zult u goed herkennen vanuit de contacten die we hebben gehad. Doordat de nodige zorgvuldigheid in het traject in acht is genomen en we intensief samen de vraag, doelen en acties hebben doorgesproken zal dit bijdragen en een heldere inzichtelijke koers voor uw toekomst. 

coaching BIJ POSITIEVE GEZONDHEID 

Impaqt is gecertificeerd en heeft deelgenomen aan een project van de Provincie Limburg in het kader van positieve gezondheid. Positieve gezondheid kan enorm ondersteunend zijn bij balansproblemen. De actuele gezondheidsbeleving wordt in kaart gebracht en in begeleidingsafspraken krijgt u actieve ondersteuning. Meer informatie over Positieve Gezondheid kunt u vinden op www.iph.nl.

 

Neem contact op

14 + 11 =