+31 6 285 422 58 info@impaqt-zorg.nl

Modulen

Inhoud van de modulen

Onze cursussen worden opgebouwd uit verschillende modulen, die elk hun eigen invulling, theorie en praktijk hebben. Onderstaand een overzicht van alle cursusmodulen zoals deze worden aangeboden bij Impaqt zorg. 

 

Module:

Feedback en teaminteractie

Aan het einde van deze nascholing heeft u handvaten voor intercollegiale gespreksvoering. U hebt kennis en inzicht in methoden om feedback te geven en te ontvangen. Er ontstaat inzicht in achtergronden en oorzaken van moeizame communicatie. En u hebt concrete ideeën over oplossingsrichtingen bij stroef lopende communicatie.

Module:

onbegrepen gedrag in de praktijk

Reflecteren op casuïstiek met onbegrepen gedrag in uw praktijk. Weten wat u vooral wel en vooral niet moet doen bij ernstig onbegrepen gedrag. Inzicht hebben in het effect van uw handelen. Multidisciplinaire samenwerking bij onbegrepen gedrag. Benaderingswijzen in de interactie met bewoners. Hoe kan incidentmelding en analyse helpen bij de aanpak van onbegrepen gedrag.

En tot slot het effect van uw handelen ervaren in de training met de acteur.

Module:

persoonlijke effectiviteit

 

Deze module geeft u handvatten en helpt u op weg bij het creëren van rust, tijd en overzicht. Tussen de talrijke tips en handreikingen in deze module zitten er ongetwijfeld die voor u helpend zijn. Tijd is een kostbaar bezit en in de optiek van Impaqt meer waard dan geld. Het is gelimiteerd en u kunt het niet bijkopen. De tijd tikt door terwijl onze 24uurs economie druk in beweging is. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. In deze veranderende moderne tijd voelen mensen zich steeds vaker overvraagd. Daarnaast overheerst bij mensen soms het gevoel geen grip te hebben op de enorme hoeveelheid keuzes in combinatie met gelimiteerde tijd. Dit geldt vaak voor zowel werk als privé situaties. Deze module besteed aandacht aan uw persoonlijke effectiviteit en zit boordevol tips en een aantal handige methoden en principes.

Aan het einde van deze module heeft u inzicht en beschikt u over verschillende handreikingen die u helpen meer rust, tijd en overzicht te creëren.

Module:

 complexe interactie met naasten

Een van de dingen die u mogelijk heeft geleerd in uw zorgopleiding op het gebied van communicatie met cliënten en naasten is wellicht “de cliënt is nooit lastig”. Waarschijnlijk herkent u ook de woorden “een klacht moet je zien als een gratis advies”. Het is echter niet makkelijk om in de praktijk van alledag rust te bewaren bij complexe communicatie. Dit kan behoorlijk lastig voor u zijn. Deze module geeft inzicht en oplossingsrichtingen bij communicatieproblemen tussen het team, de cliënt en zijn naasten. Er is aandacht voor onderwerpen als: Gezonde en ongezonde communicatie rondom klachten, gespreksvaardigheden, ezelsbruggen en grenzen bij ongezonde communicatie.

Tevens wordt er stil gestaan bij welke zaken kunnen bijdragen aan het voorkomen van klachten en problemen. Diverse werkwijzen, methoden en principes krijgen uitvoerig aandacht.

Module:

Succesvol vergaderen

Een module over effectief vergaderen!  Praktische handreikingen om een vergadering tot een succes te maken. 

Vergaderen is niet ieders meest favoriete bezigheid. Zeker niet in de gezondheidszorg waar toch vooral het beeld heerst dat er niet teveel gepraat moet worden, maar vooral mensen zorg moeten krijgen. Impaqt is het daar mee eens. Toch is afstemming nodig om goede zorg te kunnen leveren en zal er zo nu en dan ook een knoop doorgehakt moeten worden. Met deze module hoopt Impaqt een bijdrage te leveren aan leuke, zinvolle en effectieve overlegmomenten. Er wordt aandacht besteed aan de diverse onderwerpen die bijdragen aan succesvol vergaderen. Het hoe, wat en waarom van rollen, de agenda, toewerken naar resultaat, de notulen, faciliteiten en creativiteit krijgen aandacht.

Module:

Gespreksvaardigheid

De gesprekken die in de zorg plaatsvinden worden regelmatig onder lastige omstandigheden gevoerd. Het betreft vaak intensieve gesprekken en het komt niet zelden voor dat de cliënt en zijn naasten door moeilijke tijden gaan. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de verleende zorg, het zorgplan, gezondheid en ‘hoe gaan we verder’? Gevoelens als onzekerheid, angst, ongenoegen en boosheid kunnen daarbij voorkomen. Zaken waar u als zorgmedewerker rekening mee moet houden. Een goede gespreksvaardigheid is van onmiskenbaar belang om dit soort contactmomenten te laten slagen. Door gespreksvaardigheden goed toe te passen ontstaat vertrouwen en krijgt een gesprek diepgang.

Deze module helpt u op weg met vaardigheden om een goede professionele gesprekspartner te zijn. In kern wordt u een betere gesprekspartner door uw mond minder en uw oren méér te gebruiken. Al is dat wel heel kort door de bocht geformuleerd. Deze module staat stil bij gespreksvaardigheden waarmee u in elk contact beslagen ten ijs komt. Er is vooral veel tijd ingepland voor het oefenen onder begeleiding waarbij het eveneens mogelijk is om in te gaan op moeilijke gesprekssituaties uit uw praktijk.

Neem contact op

1 + 6 =