+31 6 285 422 58 info@impaqt-zorg.nl

Modulen

Inhoud van de modulen

Onze cursussen worden opgebouwd uit verschillende modulen, die elk hun eigen invulling, theorie en praktijk hebben. Onderstaand een overzicht van alle cursusmodulen zoals deze worden aangeboden bij Impaqt zorg. 

 

Module:

Feedback en Oplossingsrichtingen bij problemen binnen zelfstandige teams

Deze module sluit naadloos aan op de actuele ontwikkelingen binnen de langdurige zorg. Teams staan regelmatig onder druk. De module staat stil bij achtergronden maar helpt de deelnemer ook op weg rondom onderwerpen als: Zelf meer regie nemen, meer leiding op afstand, digitale/technologische ontwikkeling, toenemende complexiteit van zorg, mensen verlaten de zorg, meer regie bij de cliënt en zijn naasten en informele zorg in teams. Bij alle onderwerpen wordt stilgestaan bij de gevolgen ervan voor teams en afgesloten met praktische tips, methoden en werkwijzen. Aan het einde van deze module heeft u inzicht in ontwikkelingen in de langdurige zorg, specifieke consequenties daarvan op teamniveau en beschikt u over verschillende handreikingen waarmee u verandering kunt bewerkstelligen bij problemen in het team.

Module:

Persoonlijke effectiviteit

Deze module geeft u handvatten en helpt u op weg bij het creëren van rust, tijd en overzicht. Tussen de talrijke tips en handreikingen in deze module zitten er ongetwijfeld die voor u helpend zijn. Tijd is een kostbaar bezit en in de optiek van Impaqt meer waard dan geld. Het is gelimiteerd en u kunt het niet bijkopen. De tijd tikt door terwijl onze 24uurs economie druk in beweging is. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. In deze veranderende moderne tijd voelen mensen zich steeds vaker overvraagd. Daarnaast overheerst bij mensen soms het gevoel geen grip te hebben op de enorme hoeveelheid keuzes in combinatie met gelimiteerde tijd. Dit geldt vaak voor zowel werk als privé situaties. Deze module besteed aandacht aan uw persoonlijke effectiviteit en zit boordevol tips en een aantal handige methoden en principes.

Aan het einde van deze module heeft u inzicht en beschikt u over verschillende handreikingen die u helpen meer rust, tijd en overzicht te creëren.

Module:

ORGANISEER JE TAAKBEHEER

Is een product en werkwijze bedacht door Impaqt. Door middel van de module ‘Organiseer je taakbeheer’ gaat Impaqt u helpen een enorme hoeveelheid aan werkstromen te ordenen. Ideaal voor mensen die grote hoeveelheden e-mails per week ontvangen, een diversiteit van processen aansturen en kleine of grote missers maken bij het nakomen van afspraken. Ideaal voor de zorg, maar ook voor midden en kleinbedrijf, of voor wie dan ook die een hoeveelheid aan zaken dient te managen en organiseren en daarbij soms door de bomen het bos niet meer ziet. In het principe wordt in basis uitgegaan van digitaal werken en u goed en functioneel te laten ondersteunen door o.a. Microsoft Outlook.
Uw hele diversiteit aan taken onderwerpt u aan een eenvoudig standaard proces, dat u wordt aangeleerd. Daarbij gaat u gebruik maken van een eenvoudig stroomdiagram aangevuld met een methode die u makkelijk kunt onthouden.

Door de werkwijze consequent toe te passen krijgt u grip en overzicht op uw taken, agenda en wordt u niet geleefd door de inbox van uw e-mail. Aan het einde van de werkdag is uw inbox niet voller dan één scherm, één oogopslag en niet meer scrollen! Vanaf nu kunt u processen weer scherp volgen met grip op uw taken.

Module:

 Cliënten, naasten & teams; communicatie problemen en oplossingen

Een van de dingen die u mogelijk heeft geleerd in uw zorgopleiding op het gebied van communicatie met cliënten en naasten is wellicht “de cliënt is nooit lastig”. Waarschijnlijk herkent u ook de woorden “een klacht moet je zien als een gratis advies”. Het is echter niet makkelijk om in de praktijk van alledag rust te bewaren bij complexe communicatie. Dit kan behoorlijk lastig voor u zijn. Deze module geeft inzicht en oplossingsrichtingen bij communicatieproblemen tussen het team, de cliënt en zijn naasten. Er is aandacht voor onderwerpen als: Gezonde en ongezonde communicatie rondom klachten, gespreksvaardigheden, ezelsbruggen en grenzen bij ongezonde communicatie.

Tevens wordt er stil gestaan bij welke zaken kunnen bijdragen aan het voorkomen van klachten en problemen. Diverse werkwijzen, methoden en principes krijgen uitvoerig aandacht.

Module:

Succesvol vergaderen

Vergaderen is niet ieders meest favoriete bezigheid. Zeker niet in de gezondheidszorg waar toch vooral het beeld heerst dat er niet teveel gepraat moet worden, maar vooral mensen zorg moeten krijgen. Impaqt is het daar mee eens. Toch is afstemming nodig om goede zorg te kunnen leveren en zal er zo nu en dan ook een knoop doorgehakt moeten worden. Met deze module hoopt Impaqt een bijdrage te leveren aan leuke, zinvolle en effectieve overlegmomenten. Er wordt aandacht besteed aan de diverse onderwerpen die bijdragen aan succesvol vergaderen. Het hoe, wat en waarom van rollen, de agenda, toewerken naar resultaat, de notulen, faciliteiten en creativiteit krijgen aandacht.

Na deze module heeft u kennis over inhoud en achtergronden van effectief vergaderen. En beschikt u over diverse handreikingen om een vergadering tot een succes te maken.

Module:

Gespreksvaardigheid

De gesprekken die in de zorg plaatsvinden worden regelmatig onder lastige omstandigheden gevoerd. Het betreft vaak intensieve gesprekken en het komt niet zelden voor dat de cliënt en zijn naasten door moeilijke tijden gaan. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de verleende zorg, het zorgplan, gezondheid en ‘hoe gaan we verder’? Gevoelens als onzekerheid, angst, ongenoegen en boosheid kunnen daarbij voorkomen. Zaken waar u als zorgmedewerker rekening mee moet houden. Een goede gespreksvaardigheid is van onmiskenbaar belang om dit soort contactmomenten te laten slagen. Door gespreksvaardigheden goed toe te passen ontstaat vertrouwen en krijgt een gesprek diepgang.

Deze module helpt u op weg met vaardigheden om een goede professionele gesprekspartner te zijn. In kern wordt u een betere gesprekspartner door uw mond minder en uw oren méér te gebruiken. Al is dat wel heel kort door de bocht geformuleerd. Deze module staat stil bij gespreksvaardigheden waarmee u in elk contact beslagen ten ijs komt. Er is vooral veel tijd ingepland voor het oefenen onder begeleiding waarbij het eveneens mogelijk is om in te gaan op moeilijke gesprekssituaties uit uw praktijk.

Neem contact op

3 + 7 =